فرم ارزیابی رضایت مشتری
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
تحصیلات :
* تلفن همراه :
آدرس :
* نام محصول :
پرسشنامه
در صورت تمایل به سئوالات زیر پاسخ دهید:
* 1 - میزان اثر بخشی محصول در طول مدت زمان :
                   
* 2-میزان رضایت از قیمت محصول :
                   
* 3-در دسترس بودن محصول :
                   
* 4-تداوم کیفیت محصول :
                   
پیشنهادات :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :